Mgr. David Panuška

telefon: +420 777 694 024

e-mail: david.panuska@volny.cz

Lokalita:

Mladá Boleslav - Palackého 576
(roh s ulicí Boženy Němcové)


Praha Vršovice - 28.pluku 7

Cena:

Běžné psychoterapeutické sezení (55 min.): M.B. 900,- Kč, Praha 1000,- Kč

Párová, rodinná, ev. skupinová terapie (85 min.): MB. 1350,- Kč, Praha 1500,- Kč

Pro důchodce, studenty a pod. lze domluvit slevu.

Pár slov o mně:

Jmenuji se David Panuška (*1980). Vystudoval jsem nejprve Sociologii a sociální politiku na Karlově Univerzitě v Praze (FSV UK), ale již při studiích jsem se profesně orientoval především na přímou práci s klienty v sociálních službách. Proto jsem si později doplnil magisterské vzdělání v oboru Sociální práce se zaměřením na skupinovou psychoterapii (PVŠPS). V nástavbovém vzdělání jsem absolvoval pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR), psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu a mnoho dalších doplňujících kurzů.

Pracovní zkušenosti jsem sbíral v psychiatrických léčebnách a v zařízeních sociálních služeb (od roku 2003). Mojí nejvíce frekventovanou cílovou skupinou byli lidé s diagnózou schizofrenie, ale pracoval jsem i s mnoha dalšími klienty, od mladých lidí se závislostí na návykových látkách až po staré pacienty umístěné na gerontopsychiatrii. Ke konci svého působení v oblasti psychiatrické péče jsem dospěl k názoru, že psychiatrické diagnózy jsou jen umělým a nefunkčním konstruktem. Duševní nemoc neexistuje, existují pouze lidé, kteří jsou více zranění a snadněji zranitelní než druzí. V mé osobní koncepci se pro mě stala skutečně platná jen jedna jediná diagnóza, která je ve své podstatě zcela jednoduchá a lidská: "příliš mnoho strachu, příliš málo lásky".

Několik let jsem také cestoval. Strávil jsem více než rok v Asii, například v Mongolsku, Indii, Laosu nebo Malajsii. Žil jsem pár let ve Španělsku, ve Francii a ve Velké Británii. I díky těmto cestám a pracovním pobytům jsem se vyprofiloval směrem k narativní psychoterapii. Poznal jsem totiž obrovskou pestrost a rozmanitost lidí a jejich příběhů a pochopil jsem, že každý člověk je naprosto unikátní a specifický ve svém přemýšlení. Pochopil jsem, že není ani objektivní ani přínosné klasifikovat člověka na základě psychologických teorií či analytických konceptů. Přesto však můžeme vzájemně sdílet své příběhy a skrze tato sdílení se stávat moudřejšími a vnitřně bohatšími.

Když jsem začal pracovat narativním přístupem, prošel můj vztah ke klientům obrovským přerodem. Přestal jsem je vnímat jako "rébus", který já, jakožto odborník musím rozluštit a stal jsem se spíše kulturním antropologem, který byl pozván do jejich osobního světa a jejich svébytného životního příběhu. Naučil jsem se respektovat jejich autenticitu a kompetentnost k řešení vlastních životních otázek. Ve stručnosti řečeno, naučil jsem se vést klienty k tomu, aby si uměli pomoci sami, svými vlastními způsoby a v souladu s vlastním způsobem vnímání světa.

Kromě psychoterapie se věnuji také amatérské literární tvorbě, turistice a manuálním řemeslným pracem. Baví mě hlavně práce se dřevem a s kůží, příležitostně i výroba macrame. Jeden z nejlepších způsobů relaxace, které znám, je vzít do ruky kus voňavého lipového dřeva a dláto, a nechat se vést vlastní fantazií při pozvolném odkrývání výsledného tvaru.