Strom Života

Zde si můžete volně stáhnout český překlad manuálu k narativně arteterapeutické technice Strom Života.

"Strom Života je nástroj psychosociální podpory založený na narativním přístupu. Je to nástroj, který využívá různých částí stromu jako metafor znázorňujících rozdílné aspekty našich životů. Využití metafor a pečlivě formulovaných otázek otevírá prostor, ve kterém děti i dospělí mohou vyprávět příběhy ze svých životů takovými způsoby, které podporují jejich vnitřní sílu a důvěru v budoucnost."


Strom_zivota_NEW_size.pdf

Link pro stažení zde: Strom Života