Terapie

Náročná období a těžké životní zkušenosti

Období nezdaru a potíží jsou pro každého člověka velice důležitá. Díky nim poznáváme životní hloubku a učíme se rozumět skutečné hodnotě a významu mezilidských vztahů. Mohou pro nás být příležitostí k přehodnocení minulosti a mohou se stát hybnou silou životní změny, osobního růstu a sebepoznání. Každý velký příběh je plný zvratů a jsou to právě těžké zkoušky a nečekané překážky na cestě, které dávají příběhům dynamiku a plnost. Kdyby jich nebylo, zůstával by příběh plochý a nezajímavý. Stejně tak i náš život může být plný a hluboký, pokud se nám podaří integrovat těžké životní zkušenosti do našich osobních příběhů.
Člověk, který by měl všechno na co si vzpomene, a který by nemusel překonávat žádné překážky, by zůstával povrchním a naivním. Životních nezdarů je proto potřeba si vážit. Jen díky nim můžeme ve svém životě vnímat smysluplnost a hloubku.

Pocity nudy a životní prázdnoty

Může se stát, že nám bude život následkem velkých nezdarů připadat naopak jako bezesmyslný. Nebo jsme opustili svůj vlastní životní příběh a začali jsme žít podle nějakého "programu", který se od nás očekává. To způsobilo nevyhnutelné vytrácení životního elánu a síly. Někdy se těmto obdobím nemůžeme vyhnout a musíme je nějakým způsobem prožít. Pokud se nám podaří jim správně porozumět, můžeme se z nich poučit a využít je k přehodnocení vlastního života a k hledání skutečného osobního příběhu - takového, který je autentický a opravdový, a který nás naplňuje chutí do života.
Možná, že se určitá část našeho příběhu již uzavřela a my jsme vstoupili do nové životní fáze, ve které se ještě neumíme zorientovat a najít si v ní své místo. V takovém případě má význam hledat příběhy nové. Takové, které budou vycházet z nás samotných a přitom budou smysluplně navazovat na reálné změny v našich životech.

Vztahové problémy

Konflikty v partnerském nebo rodinném soužití jsou většinou způsobené tím, že se jednomu nebo více členům nedaří dostatečně naplňovat své potřeby. Často zde hraje roli problém v komunikaci a sebevyjádření, ve schopnosti sdílet svůj vlastní příběh a zároveň správně porozumět příběhům druhých. Většinou nejde o to, kdo má "pravdu". Jde spíše o umění vytvářet takový vztah, který je respektující ke všem členům, a který poskytuje každému prostor pro vlastní seberealizaci. V takovém prostředí musí být vnímány příběhy všech zůčastněných (tedy včetně dětí nebo nesvéprávných osob) jako stejně hodnotné a důležité.
Některé vztahy mohou být také destruktivní - většinou se zde jedná o určitou formu závislosti. Od takového vztahu je potřeba se osvobodit, získat nad ním nadhled a případně ho ukončit.

Strach, nejistota, pocity méněcennosti

Strach, méněcennost, sebeobviňování v nás často působí jako jakési skryté "programy", které nám brání být v životě šťastní. Většinou jsme je získali již v raném věku a mnohdy trpíme jejich důsledky, aniž bychom si uvědomovali, proč se k nám stále znovu vracejí. Tyto programy vstupují do našich příběhů a berou nám autenticitu a svobodu. Pokud se nerozhodneme postavit se jim tváří v tvář, budou nás provázet celý život.
Může se stát, že uvěříme problémovým příběhům (programům) natolik, že je přijmeme za vlastní. Budeme pak sami sebe považovat za někoho, kdo je méně důležitý, kdo si nezaslouží pozornost a lásku, nebo kdo se musí přinejmenším hodně snažit, aby si ji zasloužil.
Strach může hrát v našich životních příbězích mnoho různých rolí, jako přítel i jako nepřítel. Může být zkouškou, jíž je třeba překonat. Nebo také výzvou k tomu, abychom se naučili mít rádi sama sebe.