Strom Života

Zde si můžete volně stáhnout český překlad manuálu k narativně arteterapeutické technice Strom Života.

     "Strom Života je nástroj psychosociální podpory založený na narativním přístupu. Je to nástroj, který využívá různých částí stromu jako metafor znázorňujících rozdílné aspekty našich životů. Využití metafor a pečlivě formulovaných otázek otevírá prostor, ve kterém děti i dospělí mohou vyprávět příběhy ze svých životů takovými způsoby, které podporují jejich vnitřní sílu a důvěru v budoucnost."Pokud pracujete narativním přístupem a chtěli byste být součástí těchto webových stránek, prosím kontaktujte mne. Pokud se najdou lidé, kteří by se chtěli podílet na budoucnosti těchto stránek, můžeme zde společně vytvořit otevřenou platformu pro sdílení informací, kontaktů, případně dalších projektů.
Ċ
David Perplex,
30. 8. 2017 14:17